4.0/5 ocena (11 głosów)
Dietetyka

 Dietetyka

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: 189 zł/ miesiąc, brak wpisowego
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Specjalista do spraw żywienia

 

 Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

 


 


Interesujesz się problematyką zdrowego odżywiania? Chciałbyś w przyszłości pomagać ludziom wprowadzać w życie prawidłowe nawyki żywieniowe? Czesz dowiedzieć się jaki wpływ na nasze zdowie i przeciwdziałaniem chorobom ma dieta? A może myślisz o własnej działalności związanej z doradztwem żywieniowym? Jeśli tak wybierz naukę na kierunku Dietetyka. W trakcie 360 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia pracy na samodzielnym stanowistu specjalisty do spraw żywienia.

Nauczymy Cię m.in. :

- rozpoznawać potrzeby żywieniowe określonych grup ludności
- planować wsparcie dietetyczne dla osób borykających się z chorobami
- tworzyć, modyfikować i oceniać jadłospisy
- wspierać osoby dążące do redukcji wagi
- pracować z osobami czynnie uprawiającymi sport
- właściwie dobierać suplementację
- wspierać osoby borykające się z zaburzeniami odżywiania

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Dietetyka trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

189 zł/ miesiąc, brak wpisowego. U nas nie zaskoczą Cię żadne ukryte koszty. 

Przedmioty

 1. Anatomia i fizjologia człowieka
 2. Podstawy żywienia człowieka
 3. Żywienie człwieka na różnych etapach rozwoju
 4. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych
 5. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 6. Chemia żywności
 7. Procesy przetwórcze z elementami towaroznawstwa
 8. Komputerowe wspomaganie pracy dietetyka
 9. Żywienie w sporcie
 10. Suplementacja i leki a żywność
 11. Podstawy psychodietetyki
 12. Działalność gospodarcza w dietetyce

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)