2.5/5 ocena (8 głosów)
Logistyk

Logistyk

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe: 0 zł
 • Opłaty: 189 zł/mc
 • Zawód: Logistyk
 • Rekrutacja: wrzesień, luty 

 Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Przedmioty

 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 2. Logistyka w procesach produkcji
 3. Zapasy i magazynowanie
 4. Dystrybucja
 5. Procesy transportowe w turystyce
 6. Logistyka w jednostkach gospodarczych
 7. Język obcy w logistyce
 8. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 9. Planowanie produkcji i dystrybucji
 10. Usługi transportowo-spedycyjne
 11. Obsługa jednostek zewnętrznych
 12. Planowanie przepływu zasobów informacji
 13. Praktyka zawodowa - 4 tyg (160 h)

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne (do świadectwa i legitymacji- jeżeli legitymacja będzie potrzebna)