4.0/5 rating 1 vote
Organizacja reklamy

Organizacja Reklamy

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe: 0 zł
 • Opłaty: 189 zł/mc
 • Zawód: Organizacja reklamy
 • Rekrutacja: wrzesień, luty 

 Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Przedmioty

 1. Marketing w działalności reklamowej
 2. Sprzedaż w reklamie
 3. Język obcy w działalności reklamowej
 4. Działalność gospodarcza w reklamie
 5. Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 6. Organizacja i techniki reklamy
 7. Organizacja sprzedaży w reklamie
 8. Projektowanie kampanii reklamowej
 9. Praktyka zawodowa - 4 tyg (160 h)

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne (do świadectwa i legitymacji- jeżeli legitymacja będzie potrzebna)