3.0/5 ocena (3 głosów)
Technik Informatyk

 Technik Informatyk

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej
 • Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: zostaną podane w styczniu 2018
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Technik Informatyk
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów | Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Informatyzacja dotarła dziś do każdej, nawet najmniejszej firmy, a w związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Kończąc nasze studium możesz zostać projektantem lub administratorem sieci w przedsiębiorstwie.  Przygotujemy Cię również do podjęcia własnej działalności gospodarczej. 

Nauczymy Cię m. in.:

- jak projektować i zakładać bazy danych
- jak administrować bazami i systemami przetwarzania informacji
- jak naprawiać komputery osobiste
- jak konfigurować sprzęt i lokalne urządzenia sieciowe
- jak tworzyć aplikacje i strony internetowe

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik informatyk trwa cztery semestry (2 lata)

Opłaty:

Wysokość czesnego obowiązującego od lutego 2018 zostanie podana w połowie stycznia 2018. Wprowadzenie opłat spowodowane jest zmianą prawa obowiązującą od 1 stycznia 2018.

Przedmioty

 1. Systemy operacyjne
 2. Urządzenia techniki komputerowej
 3. Sieci komputerowe
 4. Witryny i aplikacje internetowe
 5. Systemy baz danych
 6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 7. Język angielski zawodowy w branży informatycznej
 8. Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych
 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 11. Administracja baz danych
 12. Programowanie aplikacji internetowych
 13. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 14. Praktyka zawodowa w 3 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

E 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych E 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administracja sieciami E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)