3.6/5 ocena (74 głosów)
Technik Rachunkowości

 Technik Rachunkowości

 • Forma szkolenia: kwalifikowany kurs zawodowy - KKZ
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Technik Rachunkowości
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów | Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Od zawsze lubiłeś rachunki i obliczenia? Chciałbyś pracować w księgowości przedsiębiorstw prywatnych lub jednostek samorządu terytorialnego, banku lub jako niezależny specjalista ds. kadr i płac? Wybierz kierunek technik rachunkowości. 

Nauczymy Cię m.in.:

- sporządzać dokumentację pracowniczą
- rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilno – prawnych
- przeprowadzać analizę finansową i oceniać kondycję finansową placówki 
- zastosować profesjonalne oprogramowanie księgowe
- rozliczać daniny publiczne
- stosować przepisy prawa finansowego
- kontrolować obieg dokumentacji finansowej w firmie

Cykl nauki:

Nauka na Kwalifikowanym Kursie Zawodowym Technik Rachunkowości trwa 2 semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 2. Język angielski w rachunkowości
 3. Rachunkowość finansowa
 4. Wynagrodzenia i podatki
 5. Biuro rachunkowe
 6. Dokumentacja biurowa
 7. Biuro wynagrodzeń i podatków
 8. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 9. Praktyka zawodowa w 2 sem. - 2 tyg (80 h), w 3 sem. - 2 tyg. (80 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

A 36 Prowadzenie rachunkowości A 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)