Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem działalności podnoszącej poziom umiejętności zawodowych oraz nabycie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i innych instytucji oświatowych , dających podstawy do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych.

Kadrę Ośrodka stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni.

W ramach prowadzonej dzialności prowadzone są szkolenia w zakresie:
- uzyskania przygotowania pedagogicznego przez czynnych zawodowo nauczycieli
- organizacji i zarządzania oświatą
- uzyskania przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wszystkie szkolenia są realizowane pod nadzorem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Kursy zawodowe

Zdobądź nowe umiejętności. Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę kursów zawodowych.

Dostępne kursy

Studium policealne

Atrakcyjne kierunki i nowoczesna baza dydaktyczna. Studium policealne "Oświata".

Dostępne kierunki

Turystyka

Zimowiska, wycieczki, obozy oraz kolonie - spędzaj ciekawie i aktywnie wolny czas.

Zobacz szczegóły