Organizacja reklamy

Typ szkoły:

Szkoła policealna

Zawód:

Organizator reklamy (Symbol 333906)

Tryb nauczania:

zaoczny (zjazdy co dwa tygodnie)

Opłaty:

189 zł/ miesiąc 

Okres nauczania:

1 rok

 
PLAN NAUCZANIA
  1. Marketing w działalności reklamowej
  2. Sprzedaż w reklamie
  3. Język obcy w działalności reklamowej
  4. Działalność gospodarcza w reklamie
  5. Elementy prawa. etyki i psychologii w reklamie
  6. Organizacja i techniki reklamy
  7. Organizacja sprzedaży reklamy
  8. Projektowanie kampanii reklamowej
  9. Praktyka zawodowa
Biuro rekrutacji:

ul. Kolejowa 36, 53-508 Wrocław 
tel. 71/ 343 77 77, wew. 11
w godz. 800 - 1600

 Kontakt

Rekrutacja online

Podanie do szkoły w pdf
Kryteria przyjęcia na Studium:

- świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie (oryginał)
- zaświadczenie lekarskie (szkoła wydaje skierowanie)
- 2 zdjęcia (legitymacyjne)
- kolejność złożenia dokumentów
- ksero dowodu osobistego


Słuchacze mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności ze zniżką na kursach:

- Kurs pilota wycieczek
- Kurs kosmetyczny
- Kurs wychowawców kolonii
- Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
- Kurs kadry i płace
- Kurs księgowości
- Kursy BHP