3.5/5 ocena (462 głosów)
Technik Weterynarii - KKZ

 Technik Weterynarii

 • Forma szkolenia: kwalifikowany kurs zawodowy - KKZ
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Technik Weterynarii

 

 Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Twoja pasją od zawsze są zwierzęta i swoją pracę zawodową widzisz w opiece nad nimi? Chcesz współpracować z lekarzem weterynarii i wykonywać samodzielnie wiele zabiegów pielęgnacyjnych, a także udzielać pierwszej pomocy zwierzętom? Wybierz naukę na kierunku technik weterynarii.

Nauczymy Cię m.in. :

- wykonywać zabiegi sanitarno – weterynaryjne
- asystować przy zabiegach chirurgicznych i sekcjach
- pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach
- przeprowadzać szczepienia i odrobaczania
- udzielać pomocy zwierzętom w nagłych wypadkach
- zapobiegać  chorobom zwierząt i oceniać stan higieniczny i zagrożenia zdrowia zwierząt

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na Kwalifikowanym Kursie Zawodowym Technik weterynarii trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 1. Działalność gospodarcza w weterynarii
 2. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 3. Język obcy w weterynarii
 4. Przepisy ruchu drogowego
 5. Anatomia i fizjologia zwierząt
 6. Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 7. Diagnostyka weterynaryjna
 8. Administracja weterynaryjna
 9. Choroby i pielęgnacja zwierząt
 10. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 11. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 12. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 13. Zabiegi weterynaryjne
 14. Analityka weterynaryjna
 15. Kontrola i nadzór weterynaryjny

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

R 09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R 10 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych R 11 Wykonywanie zadań pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)