4.0/5 ocena (2 głosów)
 • Miejscowość: Niesulice
 • Wiek uczestników: powyżej 14 lat
 • Terminy egzaminów: 17.07, 27.07, 10.08.2023 / godzina 10.00
 • Koszt kursu: 800 PLN
 • Koszt egzaminu: 125 PLN (uczniowie i studenci) lub 250 PLN (pozostali)
 • Koszt patentu: 25 PLN (uczniowie i studenci) lub 50 PLN (pozostali)
 • Ubezpieczenie: we własnym zakresie

  Trasa  Oferta  |  Zapytaj 


Kurs żeglarza jachtowego

Kurs przygotowujący do egzaminu na patent żeglarza jachtowego wydany przez Polski Związek Żeglarski.


 

 • TERMINY KURSÓW (Niesulice):

  I turnus:      02.07 - 12.07.2022 godz. 10.00 - 13.30 i 16.00 - 19.00  EGZAMIN: 12.07.2022 godz. 10.00
  II turnus:    14.07 - 24.07.2022 
  godz. 10.00 - 13.30 i 16.00 - 19.00  EGZAMIN: 24.07.2022 godz. 10.00
  III turnus:   26.07 - 05.08.2022 godz. 10.00 - 13.30 i 16.00 - 19.00  EGZAMIN: 05.08.2022 godz. 10.00

    Kurs Egzamin Patent Rezerwacja
  uczniowie/studenci 650 PLN 125 PLN 25 PLN   Zapisz się
  dorośli 650 PLN 250 PLN 50 PLN   Zapisz się

   

  WSTĘPNA REZERWACJA:

  online, telefonicznie, mailem lub osobiście (podpisanie umowy, pobranie skierowania, wpłata zaliczki)

  PŁATNOŚĆ:

  na konto (nr konta znajduje się na dole strony) tytułem: nazwa kursu, termin, nazwisko uczestnika.

  UBEZPIECZENIE:

  We własnym zakresie

 • Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego, wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów jest uprawniona do:

  ♦ prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej kadłuba do 12 m, po wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej

  Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

  * Za prowadzenie pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

  Warunkiem podejścia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego jest:

  ukończenie 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)

  przedstawienia wymaganych dokumentów

  Szanowni Państwo

  W ślad za informacja otrzymaną od Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki

  Uprzejmie informujemy że zgodnie z art. 37 a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.)  egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne mogą przeprowadzać właściwe polskie związki sportowe i podmioty upoważnione przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej. Zgodnie z art. 37b ust. 8 ww. ustawy minister właściwy ds. kultury fizycznej oraz minister właściwy ds. transportu i gospodarki morskiej określą w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki do przeprowadzania egzaminu. Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych.
  Egzaminy na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego będziemy realizować po wejściu w życie rozporządzenia odpowiednio przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. 

 • I WARUNKI PODEJŚCIA DO EGZAMINU:

   ukończone 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)
  ♦ dla niepełnoletnich dodatkowo - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uprawianie żeglarstwa i oświadczenie rodziców o umiejętności pływania
  ♦ złożenie wypełnionego wniosku egzaminacyjnego (do Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu) - okazując dokument tożsamości
  ♦ wniesienia opłaty za egzamin (na miejscu przed egzaminem) - okazując dokument uprawniający do zniżki
  ♦ kserokopia dokumentu uprawniającego do zniżki
  ♦ dwa zdjęcia

  II ABY OTRZYMAĆ PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO PO ZDANYM EGZAMINIE, NALEŻY DOSTARCZYĆ (POCZTA LUB OSOBIŚCIE) DO BIURA PZŻ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

   

   wygenerowany elektronicznie wniosek (ze strony PZŻ)
  ♦ zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa (wystawione przez Komisję Egzaminacyjną) - oryginał
  ♦ dla niepełnoletnich dodatkowo - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uprawianie turystyki wodnej
  ♦ zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - naklejone na wniosek
  ♦ kserokopia dokumentu uprawniającego do 50 % zniżki (uczniowie i studenci do 26 roku życia)
  ♦ w przypadku zmiany nazwiska prosimy o dołączenie kopii dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa

 • Zabieramy ze sobą:

   legitymację szkolną
  ♦ dowód osobisty z numerem PESEL
  ♦ ubranie i obuwie sportowe, ubranie od deszczu i wiatru, 1 ciepły sweter lub polar, czapki z daszkiem od słońca
  ♦ strój i ręcznik kąpielowy 
  ♦ okulary przeciwsłoneczne
  ♦ krem z filtrem UV
  ♦ latarkę
  ♦ odpowiednie podręczniki

 • Sylwester Głuchołazy
  Sylwester Głuchołazy
 • Sylwester Słupiec - Disco Ewelina
  Sylwester Słupiec - Disco Ewelina
 • Zimowisko narciarskie Poronin
  Zimowisko narciarskie Poronin
 • Zimowisko sylwestrowe Głuchołazy
  Zimowisko sylwestrowe Głuchołazy

Obozy - Kolonie

Wyślij dziecko na nasze obozy i kolonie by przeżyło niezapomniane chwile pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej i instruktorskiej. :)

Zobacz ofertę

Wycieczki

Szukasz krótkiej, ciekawej wycieczki, a przy tym niedrogiej? Sprawdź nasze propozycje :)

Zobacz ofertę

Kursy

Zdobądź z nami ciekawy zawód i pracując zwiedzaj świat.

Zobacz ofertę