Księgowość II stopnia

Termin rozpoczęcia:  po zebraniu grupy 
Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

Od uczestników wymaga się posiadania wiadomości w zakresie podstawowych wiadomości z zakresu księgowości.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:
 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu rachunkowości
 2. ogólne zasady rachunkowości, rodzaje ewidencji w jednostkach gospodarczych, zasady ewidencji na kontach wynikowych i bilansowych, podzielność i łączenie kont, wynik finansowy i jego rozliczenie. 
 3. Powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości
 4. zasady przeksięgowania grup kont na wynik finansowy, dokumentacja ustawowa sprawozdawczości finansowej, rodzaje dokumentów, które zawiera sprawozdanie finansowe, zasady sporządzanie i składania.  
 5. Bilans ( na podstawie przykładanego zestawienia obrotów i sald ) 
 6. przeksięgowanie kont na wynik finansowy, zamknięcie ksiąg, moment bilansowy, 
 7. ustalenie wyniku finansowego 
 8. Bilans w wariancie porównawczym (koszty wg. rodzajów)wg met.dy.
 9. Bilans w wariancie kalkulacyjnym (koszty wg. miejsca powstawania). 
 10. Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny. 
 11. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
 12. zestawienie zmian w kapitale własnym
 13. Dokumenty uzupełniające do sprawozdań finansowych:
 14. Sprawozdanie z działalności jednostki, informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we poniedziałki i środy od godz. 1630 do 1945.

Miejsce zajęć:Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Worcella 3

Cena:

400 zł

Zgłoszenia - zapisy:

telefonicznie, online, faxem lub osobiście

tel/fax 343-77-77, wew. 14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Kolejowa 36 we Wrocławiu, w godz. od 830 do 1630

oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Oławie
tel./fax 071 313-42-54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
ul. B.Chrobrego 20 (wieżowiec koło PKS),

Formularz zgłoszeniowy

Kursy zawodowe

Zdobądź nowe umiejętności. Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę kursów zawodowych.

Dostępne kursy

Studium policealne

Atrakcyjne kierunki i nowoczesna baza dydaktyczna. Studium policealne "Oświata".

Dostępne kierunki

Turystyka

Zimowiska, wycieczki, obozy oraz kolonie - spędzaj ciekawie i aktywnie wolny czas.

Zobacz szczegóły