BHP w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie BHP w formie e-learning'u, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej!
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
• zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
• postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno- biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

PROGRAM KURSU:
  1.  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)

  2. Identyfikacja, analiza i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla  zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

  3. Organizacja i metodyka kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka: omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, raz związanej z nimi profilaktyki 

  5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

  7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

  8. Problemy ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego                                         

CENA:

150 zł- dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

75 zł- dla pracowników administracyjno- biurowych

Zgłoszenia - zapisy:

telefonicznie, online, faxem lub osobiście

tel/fax 71-313-42-54, 607- 693- 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Kolejowa 36 we Wrocławiu, w godz. od 8.00 do 16.00

oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Oławie
tel./fax 071 313-42-54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
ul. B.Chrobrego 20 (wieżowiec koło PKS)

Formularz zgłoszeniowy

Kursy zawodowe

Zdobądź nowe umiejętności. Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę kursów zawodowych.

Dostępne kursy

Studium policealne

Atrakcyjne kierunki i nowoczesna baza dydaktyczna. Studium policealne "Oświata".

Dostępne kierunki

Turystyka

Zimowiska, wycieczki, obozy oraz kolonie - spędzaj ciekawie i aktywnie wolny czas.

Zobacz szczegóły