Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydent biur podróży - DIT

Termin rozpoczęcia:  24 lutego 2018 / miejsce rozpoczęcia ul. Worcella 3, Wrocław
Termin zakończenia: 24 kwietnia 2018

ZAPISY TRWAJĄ

 Czas trwania kursu: ok. 2 miesięcy

Zapisz się ON-LINE

 Kurs w systemie weekendowym zajęcia w godzinach  09.15 - 16.00
 ( 96 godz. + 3 dni wycieczek w tym piesza i  autokarowa z noclegiem, wyżywieniem oraz przekroczeniem granicy państwowej )

ELITARNY ZAWÓD - PRACA - ZWIEDZANIE ŚWIATA

STAŁA ZGODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PROWADZENIE SZKOLEŃ nr 1/S/99

 • •   Kurs zakończony uzyskaniem Certyfikatu  potwierdzającego  przygotowanie do wykonywania zawodu pilota wycieczek i rezydenta biura podróży wystawiony na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
  •   Profesjonalna kadra - piloci  praktycy
 • •   Pomagamy przy zatrudnieniu :  koszt kursu zwraca się po ok. 5 - 6 dniach pracy,
 • •   Absolwenci naszego kursu po zdaniu egzaminu licencyjnego dla pilotów i rezydentów w DIT (Dolnośląska Izba Turystyki) będą posiadać możliwość umieszczenia swoich danych w ogólnodostępnej bazie pilotów i rezydentów.
  •   DIT jest członkiem ogólnopolskiej organizacji przedsiębiorców turystycznych ITRP (Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej) co gwarantuje pozyskiwanie zatrudnienia na terenie całego kraju. 
 • •  Dla chętnych istnieje możliwość zatrudnienia na koloniach i obozach.
 • •  Promocja dla słuchaczy kursu - państwowe uprawnienia wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży w cenie tylko 70 zł !

Galeria zdjęć

 Koszt kursu obejmuje:
 •    •  materiały szkoleniowe, drukowane  i  na  nośnikach  elektronicznych 
 •    •  wykłady, zajęcia praktyczne ( hotel, animacja,  pierwsza pomoc)
 •    •  2 wycieczki : jedna piesza po Wrocławiu oraz 2 - dniowa po Dolnym Śląsku z przekroczeniem granicy do Czech
 •    •  pamiątkowe CD z zajęć praktycznych 
Program autorski : 

szczegółowe informacje - Edward Bieleńko tel.kom. 601641523

1. Podstawowe zagadnienia dotyczace turystyki.                           
2. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym, przepisy prawne w turystyce.                                               
3. Obsługa i organizacja ruchu turystycznego, metodyka i technika pracy pilota  wycieczek i rezydenta biura podróży
4. Geografia turystyczna Polski i Europy                                                           
5. Historia architektury, kultury i sztuki                                                                            
6. Ubezpieczenia w turystyce                                                                    
7. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
8. Pilot a grupa
9. Ćwiczenia praktyczne stacjonarne
10. Szkolenie praktyczne: wycieczka - 2 dniowa zagraniczna, 1 dniowa krajowa, zajęcia na lotnisku, praca z mikrofonem, autoprezentacja.

Razem : 96 godz. + 3 dni wycieczkowe

CENA : 675 zł    
             575 zł - uczniowie, studenci, pracownicy biur podróży i hoteli
            Opłata jednorazowa lub raty miesięczne ( I rata 300zł )

Płatności - wyłącznie przelewem na konto firmy:
"Oświata" Spółdzielnia Pracy ul. Kolejowa 36, 53-508 Wrocław   

BZWBK I O/Wrocław 59 1090 2398 0000 0006 0800 0825
(z dopiskiem: kurs pilota wycieczek).
Istnieje możliwość pracy:

   - przy obsłudze grup krajowych wyjeżdżających za granicę (pilot i rezydent)
   - przy obsłudze grup przyjazdowych do Polski
   - grup krajowych po Polsce
   - obsługa kolonii, obozów w kraju jak i za granicą
   - zatrudnienie można uzyskać w firmach polskich jak i zagranicznych

RAMOWY REGULAMIN  KURSU :

Założenia ogólne kursu:
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do obsługi grup na terenie naszego kraju, grup wyjazdowych i przyjazdowych w charakterze pilota oraz rezydenta biur podróży.
Program szkolenia zatwierdzony przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki i Zarząd ITRP.
Szczegółowe informacje :
Kierownik kursu : mgr Edward Bieleńko tel. kom. 601641523
Sekretarz kursu : mgr Bożena Prus tel. kom. 601641533

Warunki uczestnictwa:
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie min, średnie
Organizacja kursu:

Tryb stacjonarny - wykłady, ćwiczenia, zajęcia animacyjne i zajęcia w terenie
Ćwiczenie jednodniowe Wrocław i dwudniowe po terenie Dolnego Śląska i Czech
Zajęcia jednodniowe - procedury odpraw, logistyka, port lotniczy,
Samodzielne studiowanie literatury wskazanej przez wykładowców
Potwierdzanie udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych na podstawie list obecności (dopuszczalna absencja - 30% obecności na wykładach oraz obowiązkowy udział w ćwiczeniu wyjazdowym - praktyczny egzamin wewnętrzny)

Realizacja zajęć:

Zajęcia, ćwiczenia, wycieczki terenowe w soboty i niedziele, w godzinach 09.15 - 16.00.
Sale wykładowe - Wrocław, ul. Worcella 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych   

Dla zainteresowanych - Egzamin Licencyjny Dolnośląskiej Izby Turystycznej:

Realizowany przez Komisję Egzaminacyjną DIT w składa się  z trzech części.
Jeden dzień - egzamin pisemny test wyboru, po przerwie egzamin ustny, część praktyczna - egzamin ustny
Koszt egzaminu: 120 zł - teoretyczny, 80 zł - praktyczny - wpłaty wyłącznie na konto DIT

Zapisy:

Wypełnienie zgłoszenia - osobiście lub on-line (poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 17.00)
Telefon kontaktowy:   71 791 30 92 lub 71 343 77 77;  w godz. 10.00 - 18.00

UWAGA!

Z listy słuchaczy mogą być skreślone osoby, które nie uregulowały terminowo należności  lub zrezygnowały z udziału w kursie (bez zwrotu wniesionych wpłat).

PROMOCJA

Absolwenci kursu mogą uzyskać uprawnienia wychowawców  wypoczynku dzieci i młodzieży w promocyjnej cenie 70 zł/os.
 

Zobacz Certyfikat  Zobacz Legitymację Zobacz Wzór zaświadczenia 
 

Formularz zgłoszeniowy

Kursy zawodowe

Zdobądź nowe umiejętności. Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę kursów zawodowych.

Dostępne kursy

Studium policealne

Atrakcyjne kierunki i nowoczesna baza dydaktyczna. Studium policealne "Oświata".

Dostępne kierunki

Turystyka

Zimowiska, wycieczki, obozy oraz kolonie - spędzaj ciekawie i aktywnie wolny czas.

Zobacz szczegóły