Pracownik biura podróży

ELITARNY ZAWÓD - PRACA - ZWIEDZANIE
Rozpoczęcie kursu:  luty 2017
Kurs trwa ok. 2 miesięcy  
w systemie weekendowym

     PRAKTYCZNA NAUKA
SYSTEMÓW REZERWACYJNYCH
profesjonalna kadra - trenerzy właściciele i pracownicy biur podróży
68 godz. ćwiczeń i wykładów,
zajęcia
terenowe - lotnisko, hotel, autokar
zaświadczenie o ukończeniu kursu
zajęcia: soboty i niedziele
minimalna liczba uczestników 10 osób

Szczegółowe informacje :
Edward Bieleńko tel.kom. 601 64 15 23 

Program autorski :

Jak otworzyć biuro podróży - agencję turystyczną ?
- otwieranie działalności, podpisywanie umów z organizatorami turystyki.

Organizacja pracy biura podróży.
Podstawowe zagadnienia związane z turystyką zorganizowaną.
- ustawa o usługach turystycznych oraz jej zastosowanie w sytuacjach sprzedażowych, prawa i obowiązki agenta turystycznego oraz organizatora.
- pakiet turystyczny.
Warunki uczestnictwa organizatorów oraz ich zastosowanie w obsłudze klienta.
- podstawy prawa w turystyce.
- kody lotnisk używane w sprzedaży. Kody linii lotniczych i podstawowe informacje na temat lotnisk i etapów odprawy na lotniskach.
Przepisy związane z transportem lotniczym – bezpieczeństwo.
- analiza ofert organizatorów współpracujących z danym biurem agencyjnym, ocena ich oferty oraz informacje praktyczne pomocne w sprzedaży.
Obsługa ruchu turystycznego.
Praca pilota i rezydenta - rola, funkcje i zadania.
Sytuacje losowe, zdarzenia losowe - ochrona klienta.
Transport w turystyce: lotniczy, autokarowy
.

Systemy rezerwacyjne, praktyczne ćwiczenia w sali komputerowej:
Blue Vendo, Merlin X,  Secur,  Sart, Sykon

Techniki sprzedaży i etapy rozmowy sprzedażowej.
Wstęp do sprzedaży.
- etapy rozmowy sprzedażowej 
- typy klientów, zamykanie i finalizowanie rozmów sprzedażowych, odgrywanie scenek klient – sprzedawca.
Produkt turystyczny-kierunki bliskiego zasięgu, walory turystyczne, ceny, wycieczki   fakultatywne, charakter i forma infrastruktury turystycznej, wycieczki objazdowe.
Oferta przelotów czarterowych.
Produkt na dojazd własny
Produkt turystyczny- kierunki dalekiego zasięgu, walory turystyczne, ceny, wycieczki  fakultatywne, charakter i forma infrastruktury turystycznej, wycieczki objazdowe.

Ćwiczenia i warsztaty obejmują:
Pracę na systemach rezerwacyjnych. Odgrywanie scenek sprzedażowych na wszystkich etapach rozmowy z klientem. Badanie potrzeb klienta i korelowanie ich z najbardziej trafną ofertą
Zamykanie sprzedaży. Assessment Center
Podczas ćwiczeń rozmowy sprzedażowe są nagrywane, a następnie wspólnie analizowane i oceniane. Następuje wyciągnięcie wniosków i odwołanie się do etapów rozmowy sprzedażowej.
Omówienie wyników oraz wręczanie certyfikatów.

Szczegółowe informacje:
Kierownik kursu : mgr Edward Bieleńko tel. kom. 601641523

cena: 700 zł - uczniowie wszkół średnich, studenci   750 zł pozostałe osoby  
(możliwa opłata w 2 ratach min. 350 zł miesięcznie)

Płatności za kurs na konto firmy: 
"Oświata" Spółdzielnia Pracy ul.Kolejowa 36, 53-508 Wrocław 
BZ WBK S.A. I O/Wrocław 59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 (z dopiskiem: kurs pracownika B.P.)

UWAGA PROMOCJA !
Dla absolwentów Kursu istnieje możliwość uzyskania uprawnień
Wychowawcy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w cenie promocyjnej 70 zł/os

Formularz zgłoszeniowy

Kursy zawodowe

Zdobądź nowe umiejętności. Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę kursów zawodowych.

Dostępne kursy

Studium policealne

Atrakcyjne kierunki i nowoczesna baza dydaktyczna. Studium policealne "Oświata".

Dostępne kierunki

Turystyka

Zimowiska, wycieczki, obozy oraz kolonie - spędzaj ciekawie i aktywnie wolny czas.

Zobacz szczegóły