Pierwsza pomoc przedlekarska

Planowany termin zajęć: sierpień 2020 r. 

                                                                                             

Cel szkolenia: przygotowanie do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wymagania stawiane uczestnikom:

wykształcenie minimum średnie lub zawodowe
odpowiedni stan zdrowia
predyspozycje psychiczne

Nabywane umiejętności:

przygotowanie do wykonywania szybkiego badania wstępnego, oceny poszkodowanego oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych
wdrożenie absolwenta do współpracy z lekarzami i służbami ratowniczymi

PROGRAM KURSU OBEJMUJE
  1. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
  2. Postępowanie w obrażeniach ciała 
  3. Zachowanie się w miejscu zdarzenia i kontakt z zawodowymi służbami ratowniczymi

Kurs obejmuje  8 godz. lekcyjnych - kurs startuje po zebraniu grupy minimum 10 osób.

 

Kurs kończy się praktycznym egzaminem końcowym.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena:

100 zł

Zgłoszenia - zapisy:

telefonicznie, online, faxem lub osobiście

ul. Kołłątaja 24 we Wrocławiu, w godz. od 9.00 do 17.00
tel. 071 791-30-92 lub 502 741 016


Formularz zgłoszeniowy

Kursy zawodowe

Zdobądź nowe umiejętności. Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę kursów zawodowych.

Dostępne kursy

Studium policealne

Atrakcyjne kierunki i nowoczesna baza dydaktyczna. Studium policealne "Oświata".

Dostępne kierunki

Turystyka

Zimowiska, wycieczki, obozy oraz kolonie - spędzaj ciekawie i aktywnie wolny czas.

Zobacz szczegóły