4.2/5 ocena (5 głosów)
Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacje o opłatach w sekretariacie
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów | Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Czujesz potrzebę pomagania ludziom niepełnosprawnym? Chciałbyś znaleźć pracę w instytucjach opiekuńczych w kraju lub za granicą? Jesteś osobą zdyscyplinowaną i nie boisz się samodzielnie podejmować ważnych decyzji? Wybierz naukę na tym kierunku.

Nauczymy Cię m.in.:

- jak opiekować się i pracować z dzieckiem w żłobku, przedszkolu i szkole - placówkach integracyjnych

- jak udzielać pomocy i organizować wsparcie osobie niepełnosprawnej
- jak organizować pracę z osobą niepełnosprawną
- jak aktywizować podopiecznego do podejmowania samodzielnych działań
- jak wspierać osobę niepełnosprawną w trudnych życiowych sytuacjach

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacje o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze są udzielane przez sekretariat.

Przedmioty

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 2. Elementy anatomii i patologii człowieka
 3. Język migowy
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. Fizjoterapia
 6. Opieka i pielęgnacja człowieka
 7. Działalność gospodarcza
 8. Język angielski/niemiecki w pomocy społecznej
 9. Umiejętności opiekuńcze
 10. Aktywizacja osoby niepełnosprawnej
 11. Terapia zajęciowa i aktywizacja
 12. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 13. Praktyka zawodowa w 1 sem. - 4 tyg (160 h), w 2 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z 08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)