3.8/5 ocena (67 głosów)
Opiekunka dziecięca

 Opiekunka dziecięca

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Opiekunka dziecięca
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry 

 Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

 


 

Przedmioty

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Język obcy zawodowy
 4. Propedeutyka zdrowia
 5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 7. Organizacja ochrony zdrowia
 8. Język migowy
 9. Technologia informatyczna
 10. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 11. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 12. Teoria wychowania muzycznego
 13. Teoria wychowania artystycznego
 14. Pracownia pielęgnacji dziecka
 15. Pracownia wychowania dziecka
 16. Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę
 17. Wychowanie artystyczne dziecka
 18. Opieka nad dzieckiem
 19. Podstawy przedsiębiorczości ((prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 20. Praktyka zawodowa - 4 tyg (160 h)

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)