5.0/5 rating 1 vote
Opiekunka środowiskowa

Opiekunka Środowiskowa

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Opiekunka środowiskowa
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów  Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Opiekunka środowiskowa jest osobą niosącą doraźną pomoc tym, którzy jej potrzebują, a zwłaszcza ludziom dotkniętym ciężką sytuacją życiową, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, uzależnionym, czy w bardzo trudnym położeniu ekonomicznym. Rolą opiekunki jest rozpoznanie potrzeb podopiecznym i zorganizowanie im niezbędnej pomocy. To zawód dla osób chcących nieść pomoc innym, a jednocześnie zorganizowanych i odpornych psychicznie.

Nauczymy Cię m.in.:

- organizować opiekę i wsparcie społeczne osobie podopiecznej
- sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą
- pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego
- motywować osobę podopieczną do samodzielności w różnych aspektach życia
- udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznego

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Opiekunka Środowiskowa trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat.

Przedmioty

 1. Podstawy psychologii
 2. Wybrane zagadnienia z socjologii
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Teoretyczne podstawy pielęgnacji dziecka
 5. Organizacja opieki środowiskowej
 6. Język migowy
 7. Język angielski/niemiecki w pomocy społecznej
 8. Opieka i pielęgnacja człowieka
 9. Ćwiczenia rehabilitacyjne w opiece i pielęgnacji
 10. Aktywizacja osoby podopiecznej
 11. Trening umiejętności społecznych
 12. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 13. Praktyka zawodowa w 1 sem. - 4 tyg (160 h), w 2 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z 05 Świadczenie usług opiekuńczych

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)