3.6/5 ocena (40 głosów)
Technik Administracji

 Technik Administracji

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Technik Administracji
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów | Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Jeśli chcesz pracować w jednostkach administracji rządowej, urzędach miasta, gminy czy innych placówkach samorządu terytorialnego, komórkach administracyjnych prywatnych przedsiębiorstw i zakładów usługowych wybierz naukę na tym kierunku. 

Nauczymy Cię m.in. :

- stosować przepisy prawa i terminologię administracyjno – ekonomiczną
- wykonywać prace związane z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji  i informacji w firmie prywatnej lub jednostce administracji państwowej 
- prowadzić korespondencję, redagować urzędowe pisma
- organizować spotkania służbowe, tworzyć protokoły i sprawozdania
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik Administracji trwa cztery semestry (2 lata)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 1. Działalność gospodarcza
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy prawa cywilnego
 4. Podstawy prawa pracy
 5. Podstawy prawa administracyjnego
 6. Finanse publiczne
 7. Zajęcia praktyczne praca biurowa
 8. Zajęcia praktyczne administracja
 9. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 10. Praktyka zawodowa w 2 sem. - 4 tyg (160 h), w 3 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

A 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)