4.0/5 ocena (15 głosów)
Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów | Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

 

Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

Technik BHP to osoba potrzebna w każdym zakładzie pracy. Bada on przyczyny wypadków, ocenia zagrożenia w miejscu pracy i wnioskuje o ich usunięcie, szkoli nowych pracowników i dba o to, by w miejscu pracy pracownicy byli bezpieczni.  Jeśli chcesz podnieść kwalifikacje i zdobyć wiedzę w tym zakresie wybierz kierunek Technik BHP.

Nauczymy Cię m.in.:

- przeprowadzać kontrolę w zakładzie pracy uwzględniając zasady i przepisy BHP
- prowadzić doradztwo w zakresie przepisów BHP
- oceniać ryzyko zawodowe powodowane przez różne niekorzystne czynniki 
- ustalać przyczyny wypadków w miejscu pracy i formułować wnioski, które zapobiegną im w przyszłości
- prowadzić dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia „Metodyka prowadzenia szkoleń BHP”  i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik BHP trwa trzy semestry (1,5 roku)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 1. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 2. Podstawy prawa pracy
 3. Podstawy konstrukcji mechanicznych
 4. Podstawy psychologii i socjologii
 5. Człowiek w procesie pracy
 6. Język angielski zawodowy
 7. Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Zajęcia praktyczne metodyka kształcenia zawodowego
 9. Zajęcia praktyczne kształcenie środowiska pracy
 10. Zajęcia praktyczne zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 12. Praktyka zawodowa w 2 sem. - 2 tyg (80 h), w 3 sem. - 2 tyg. (80 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z 13 Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)