4.5/5 ocena (2 głosów)
Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Opiekun osoby starszej

 

 Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Nasze społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Rynek pracy potrzebuje więc wyspecjalizowanych opiekunów, którzy w sposób profesjonalny zajmą się osobami starszymi. Jeśli myślisz o tym, by swoją pracę zawodową związać  właśnie z opieką, chciałbyś znaleźć pracę w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, hospicjum czy domu pomocy społecznej, wybierz naukę na tym kierunku.

Nauczymy Cię m.in. :

- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspakajać jej podstawowe potrzeby życiowe
- udzielać wsparcia emocjonalnego osobie starszej
- aktywizować osobę starszą do podejmowania samodzielnych działań
- rozpoznawać i interpretować sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym podopiecznego i wykorzystywać zasoby indywidualne, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Opiekun Osoby Starszej trwa cztery semestry (2 lata)

Opłaty:

Informacji o wysokość czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 1. Język migowy
 2. Język angielski obcy w pomocy społecznej
 3. Organizacja opieki nad osobą starszą
 4. Psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą
 5. Metodyka pracy opiekuńczej
 6. Opieka i wsparcie osoby starszej
 7. Aktywizacja społeczna
 8. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z. 07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)