3.7/5 ocena (73 głosów)
Florysta

Florysta

 • Rodzaj szkoły: niepubliczna
 • Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
 • Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, pozostałe informacje w sekretariacie
 • Rekrutacja: wrzesień, luty
 • Zawód: Florysta
 • Przyjmujemy również na wyższe semestry

 Wyniki egzaminów | Kwestionariusz | Kontakt| Rekrutacja online

Kochasz kwiaty? Lubisz tworzyć? Masz duszę artysty? Jeśli tak proponujemy Ci naukę na kierunku Florysta.  Ucząc się u nas masz niepowtarzalną szansę połączyć pracę zawodową z realizowaniem swoich pasji. 

Nauczymy Cię m.in.

- rozpoznawać rośliny ozdobne
- tworzyć kompozycje kwiatowe na różne okazje
- pracy z materiałem roślinnym i nieroślinnym
- teorii barw 
- prowadzenia firmy florystycznej

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik Florysta trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacja o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze jest dostępna w sekretariacie.

Przedmioty

 1. Materiałoznawstwo roślinne
 2. Materiałoznawstwo nieroślinne
 3. Kulturowe podstawy florystyki
 4. Środki wyrazu twórczego
 5. Kompozycje florystyczne
 6. Przedsiębiorstwo florystyczne
 7. Język angielski we florystyce
 8. Wykonywanie kompozycji florystycznych
 9. Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 10. Praktyka zawodowa w 2 sem. - 4 tyg (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

R 26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Kryteria przyjęcia

 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo dające wykształcenie średnie (niewymagana matura)
 • Złożenie wypełnionego podania do szkoły (kwestionariusza)
 • Ksero dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (wydajemy skierowania, dzięki którym badania są w wybranych placówkach bezpłatne)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne - warunek niekonieczny (jeżeli potrzebna będzie legitymacja szkolna)